Technológiai ajánlás 2021.01. számú hírlevelünk pdf változatának letöltése, nyomtatása itt!
 
Tisztelt Partnerünk!
Technológiai ajánlás – metszési taktika 2021
Idei első technológiai hírlevelünk a sokakat leginkább foglalkoztató téli fenntartó metszésről szól. A jelenlegi korlátozások miatt nagy létszámú metszési bemutatót szervezni nem tudunk, de készen állunk, hogy a korlátozások feloldása esetén azonnal, több helyszínen is megszervezzük.

A metszés minden esetben alany/fajta/termőhely és évjárat függő tevékenység. Mindig az aktuális termőegyensúlyi állapotot figyelembe véve kell meghatározni annak mértékét és soha nem lehet egy kalap alá venni ültetvényünk valamennyi fajtáját. Az ültetvény egyensúlyi helyzetéhez igazodva kell meghatározni a metszés mértékét és taktikáját. Ez esetben viszont 2021-re lehet egységes kiindulási alappal számolni, ugyanis az ültetvények jelentős része tavaly virágzásban elfagyott és kis, vagy gyenge közepes terhelést hordozott. (akadnak kivételek)
Az alacsony terhelés erőteljes hajtásnövekedéshez vezetett, de e mellett jók voltak a feltételek a virágrügy képződéshez is, hiszen hosszú és fagymentes őszi időszakunk volt. A lomb sokáig a fán maradt, a tartalékok visszaépültek a fás részekbe, a vesszők és a rügyek jól beértek. (Nagyon sok ültetvényen volt megfigyelhető a lombhullás előtt vörösbordó levelű állapot, ami a legjobb előjele a jó betelelésnek.) A virágrügyek többnyire jól fejlettek és funkcióképesek azokban az ültetvényekben, ahol tavaly tavasszal a fagyok után nem lazítottak a növényvédelmi technológia feszességén és megőrizték az egészséges lombállapotot.

Miért fontos ez a metszés szempontjából?
              
A metszés a termésritkítás, a fák méretéhez és kondíciójához igazított terhelés beállításának legfontosabb eszköze! Ha a nagy rügyterhelést hordozó fákat metszetlenül hagynánk, vagy csak minimális mértékű metszésbe részesítenénk, túlságosan nagy terhelést hagynánk rajtuk és ezzel csak erősítenénk a szakaszos terméshozás kialakulását, amire az előző évjárat amúgy is hajlamosít.

Az idei év az erős, termőrész ritkító metszés évjárata! A jól ápolt kertekben jó a kondíció, erős a hajtásnövekedés, valamint sok és jó funkcióképességű virágrügy van. Ebben a metszési szezonban tehát bátrabban kivehetjük azokat a vastag, koronabelsőt sűrűsítő, feltörő, vezérrel konkuráló, idősebb, esetenként felkopaszodott ágakat, amiket a korábbi években az alacsony terhelés miatt kímélgettünk. Ez a szezon pont jó arra, hogy a korona általunk elvárt kontúrjait visszaállítsuk, biztosítsunk egy szellős, könnyen felszáradó, benapozott állapotot. Attól sem kell különösebben tartanunk, hogy az erősebb metszéssel erős reakciót váltunk ki, mert a nagy rügyszám éppen elég terhelést hagy a fákon az energia levezetésére. Most tehát bátrabban elő lehet venni a karos ollókat, nagyobb teljesítményű elektromos és pneumatikus ollókat, bizonyos esetekben a láncfűrészt és ablakokat nyithatunk az elsűrűsödött koronába.
Ez a megállapítás a kertekben általánosan tapasztalt megfigyeléseken alapul, viszont nem vonatkozhat minden ültetvényre! Előfordulnak olyan kertek is, ahol a tavalyi alacsony termés miatt visszavették az ápolási ráfordításokat, kevesebbet permeteztek, kondicionáltak, megvonták a vizet és a tápanyagot a fáktól. Kollégáimmal több olyan ültetvényt is láttunk, ahol szeptemberben már 50%-os lombvesztés volt tapasztalható. Ezekre az ültetvényekre nem vonatkozik az idei erős metszés alkalmazása.

A rügyek funkcióképességének megállapítására csináljanak hajtatási próbát! Kétéves, dárdákkal, nyársakkal, szemmel láthatóan jól fejlett virágrügyekkel berakódott hajtásokat vágjunk le, állítsunk vízbe és vigyük be világos, meleg helyiségbe. A hétvégén hosszabb időre beálló fagyos időszak úgy sem lesz alkalmas a metszésre. Mire ez az időszak eltelik, már látni lehet, hogy a virágrügyek mekkora hányada tartalmaz funkcióképes, egészséges virágot, így több információ birtokában folytatható a metszési munka. Fontos, hogy minden fajtával csináljuk meg a hajtatást. Ahol több a funkcióképes, erős virág, ott erősebb metszést alkalmazhatunk, ahol kevesebb, ott mérsékelni kell a metszés mértékét.

Ahol az ültetvényfelület nem túl nagy és van elegendő munkaerő, ott célszerű egy kicsit „halogatni” a metszés elkezdését. A legkedvezőbb élettani hatása a késői (tél végi, rügypattanás előtti) metszésnek van, mert ez adja a legkedvezőbb szögállású metszési reakciókat. Természetesen, ahol az ültetvényfelület nagy és a munkaerő kevés, ott már decembertől metszeni kell. Próbáljuk kerülni a fagyos időben történő metszést, mert a szövetek fagyban erőteljesebben roncsolódnak.
A fiatal – frissen telepített – illetve egy-három éves ültetvényeket, fákat hagyjuk a metszés legvégére!

Frissen telepített fák koronaalakító metszése másképpen alakul

Az ősszel telepített fiatal oltványok metszésével várjunk ki egészen a rügypattanásig. A fiatal fáknál általában még nem beszélhetünk rügyterhelésről, itt az elsődleges szempont, hogy néhány erős vágással, erős növekedésre késztessük a fákat, hogy minél hamarabb kitöltsék a rendelkezésre álló teret. (Az ültetvény mielőbb termőre fordítható legyen)
A suháng oltványokat a kívánt koronamagasság felett 6-8 rüggyel vágjuk vissza. Visszavágás nélkül gyenge lesz a növekedés, valamint a visszavágás hiánya az eredést is negatívan befolyásolja. A suháng metszlapja alatti rügyek erőteljesen megindulnak. A felső rügyből induló hajtás lesz a vezérvesszőnk, az alatta kiinduló 1-3 hajtást majd hajtásválogatáskor eltávolítjuk, az ezek alatt kipattanó 3-5 hajtásra alapozunk majdan koronavesszőként.
A koronás oltványok metszésekor a vezér és az oldalvezér vesszőket is vissza kell vágni. A vezérrel konkurens, meredek hajtásokat 1-2 cm-es csonkkal távolítsuk el. A maradó, kedvezőbb szögállású koronavesszőket kétharmadára/felére vágjuk vissza egy belső/felső állású rügy felett és ne feledkezzünk meg a vezérvessző visszavágásáról sem. Ennek mértéke változó és függ a fajta kihajtási/növekedési hajlamától is. Ez erősebb vezérvesszőket gyengébben, a gyengébbeket erősebben kell visszavágni.
A knipfák esetében kicsit más a helyzet. Itt már termőrügyek is vannak a fán. Ezeknek a rügyeknek nem az az elsődleges szerepe, hogy már az első évben jelentős termés legyen, hanem az, hogy minél hamarabb kialakuljon a fák generatív jellege, azaz előrébb tudjuk hozni a termőre fordulás időpontját. Knipfák esetében a metszés a kedvezőtlen állású hajtások 1-2 cm-es csonkkal történő eltávolítására korlátozódik, ez kiegészíthető a vezérvesszők és koronavesszők csúcsrügyének lecsípésével. 
   
Felhívjuk Tisztelt Partnereink figyelmét, hogy ajánlásunk nem előírt recept. A főbb irányvonalakra és a prioritásokra hívjuk fel a figyelmet.

Minden termelő saját felelőssége, hogy az ajánlást saját ültetvényeire, körülményeire és az ott éppen fellelhető tünetekre adaptálja!

A Holland Alma Kft Csapata